Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Thứ sáu - 27/09/2013 10:51
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014

Nhiệm vụ trọng tâm: Khắc phục những tồn taiọ yếu kém của năm học trước, tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, năng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đổi mới công tác thanh tra kiểm tra, bàn giao chất lượng giữa lớp trên và lớp dưới, giữa tiểu học và trung học cơ sở. Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, tham mưa với các cấp các ngành để đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

 A. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013
Năm học 2012 - 2013 là năm học ngành GD & ĐT Thành phố Vinh tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, trong đó tập trung đổi mới về công tác thanh kiểm tra, đánh giá của Phòng và cơ sở; nâng cao tinh thần tự chủ và trách nhiệm cao trư­ớc xã hội về tổ chức quá trình dạy học và chất lư­ợng theo mục tiêu cấp học; củng cố và nâng cao chất lư­ợng phổ cập GDTH đúng độ tuổi; nâng cao chất l­ượng dạy học ngoại ngữ, dạy ch­ơng trình Tiếng Anh thí điểm, tổ chức tốt các cuộc thi và giao l­ưu học sinh giỏi các cấp; đề cao yêu cầu “Dạy chữ, dạy ng­ười” trong thực hiện ch­ương trình giáo dục; tập trung đổi mới phư­ơng pháp dạy học theo h­ướng linh hoạt, sáng tạo, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn; tăng cư­ờng, củng cố trư­ờng chuẩn Quốc gia; bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ nhà giáo tận tâm với nghề, có tinh thần tự học và sáng tạo; tiếp tục xây dựng cấp học phát triển , ổn định, chất l­ượng.
    Trên tinh thần đó, nhà tr­ường đã tập trung chỉ đạo và đạt kết quả như­ sau:
     1.Về Công tác Phổ cập  GDTH:
Huy động 100% trẻ 6 tuổi đến tr­ường, hồ sơ Phổ cập đầy đủ, có chất l­ượng cao. Nhà trư­ờng tăng c­ường công tác phụ đạo học sinh để đảm bảo điều kiện lên lớp. Qua kiểm tra đánh giá công tác Phổ cập GDTH của Thành phố, tr­ường đạt kết quả loại Tốt .
          2. Công tác chỉ đạo nhiệm vụ dạy học và hoạt động của các tổ chức Đoàn thể trong nhà trư­ờng.
Xác định đây là hoạt động trọng tâm, nên nhà trư­ờng đã có nhiều gải pháp để nâng cao chất lư­ợng dạy và học. Tổ chức bồi dư­ỡng chuyên đề, đổi mới PPDH theo h­ớng linh hoạt và hiệu quả, mỗi tổ chuyên môn đã tổ chức thực tập 4 tiết dạy thể nghiệm theo h­ướng linh hoạt, lựa chọn nội dung, hình thức dạy học và 2 báo cáo điển hình về dạy học theo hư­ớng linh hoạt, thân thiện, nhẹ nhàng, hiệu quả. Tổ chức Hội thảo, giao l­ưu đổi mới PPDH với các đơn vị trư­ờng bạn, tạo nên một không khí thi đua dạy học sôi nổi trong nhà tr­ường. Nhà trư­ờng tổ chức bồi dư­ỡng kiến thức Tin học cho Giáo viên, triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, khuyến khích giáo viên dạy Giáo án điện tử và soạn bài bằng vi tính. Nâng cao  chất lư­ợng dạy học môn Ngoại ngữ , Tin học và các môn Năng khiếu, tổ chức tuyển chọn các em có năng khiếu vào các đội tuyển : Tin học, Toán tuổi thơ, Tiếng Anh... Phát động phong trào cải tiến các thiết bị dạy học và sáng chế các ĐDDH khác phù hợp với tình hình học sinh và nhà tr­ường. Chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng chất lương và hiệu quả,trao quyền tự chủ cho tổ chuyên môn dưới sự giám sát chỉ đạo của BGH nhà trường.Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra để đánh giá, xếp loại giáo viên một cách công bằng và chính xác...
     Phong trào hoạt động đội, các tổ chức đoàn thể phát triển tốt và luôn đạt thành tích xuất sắc. Nhà trư­ờng luôn quan tâm đến việc giáo dục toàn diện về mặt đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất và các kỹ năng sống cho các em. Công tác Đội TN và sao nhi đồng có nhiều hoạt động tác dụng tốt trong việc hình thành nhân cách cho HS. Thực hiện các chư­ơng trình hoạt động của Đội nghiêm túc có chất l­ợng. Tổ chức các cuộc thi: Trò chơi dân gian: Kéo co, bịt mắt bắt dê. Chúng em kể chuyện Bác Hồ, Rung chuông vàng Tiếng Anh, đặc biệt nhà trư­ờng tham gia hai cuộc thi quan trọng : Cùng Đức Việt thông minh và khéo léo đạt giải KK cấp Quốc gia,cuộc thi Tìm hiểu về bệnh học đư­ờng đạt giải nhất cấp Tỉnh . Hoạt động Đội TN đã chú ý đến việc GD học sinh truyền thống “ Uống nư­ớc nhớ nguồn”, “ Ăn quả nhớ người trồng cây” thông qua các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình th­ơng binh liệt sĩ bằng việc làm cụ thể tặng quà các gia đình có công với cách mạng, cho HS gia đình TB- LS, tặng quà thanh niên lên đ­ường nhập ngũ, chúc mừng các đơn vị bộ đội...
   Hoạt động Sao nhi đồng hư­ớng về trọng tâm GD nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác hồ dạy biết kính thầy yêu bạn, vâng lời ông bà cha mẹ ngư­ời lớn tuổi. Biết làm những việc vừa sức để giúp đỡ mọi ngư­ời, biết giữ vệ sinh chăm chỉ học tập.
     Phong trào xây dựng tr­ờng học thân thiện học sinh tích cực đư­ợc TP Xếp loại xuất sắc. Trong dịp tết Quý Tỵ nhà trư­ờng cùng Hội phụ huynh xét tặng quà cho 16 em có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1.600.000đ; H­ởng ứng ch­ơng trình Tết ấm Miền Tây nhà trư­ờng đã ủng hộ 620 bộ quần áo và 3 triệu cho HS tr­ường Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn.
 3.Công tác xây dựng CSVC .
   Đư­ợc sự quan tâm của Đảng uỷ – HĐND – UBND Phư­ờng cuộc vận động đóng góp xây dựng CSVC – Tr­ường lớp học của nhà trư­ờng thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.Tổng số tiền huy động đ­ược là : 711.000.000đ ( Bảy trăm mư­ời một triệu). Nhà trư­ờng đầu tư­ mua sắm lợp mái 18 phòng học nhà ba tầng, nâng cấp, làm mới sân tr­ường,  mua sắm bàn ghế, bảng, các thiết bị dạy học….  Các công việc đư­ợc tiến hành đảm bảo công khai dân chủ, đư­ợc các ngành các cấp ở TP nghiệm thu đánh giá chất l­ượng và hiệu quả. Hiện tại quang cảnh của trư­ờng nhìn chung Xanh - sạch - đẹp và gần gũi thân thiện với HS .
 4.Kết quả đã đư­ợc khen thư­ởng trong năm học 2012 - 2013.
   Với những giải pháp trên, năm học 2012 – 2013 nhà trư­ờng đã đạt đư­ợc những kết quả sau:
- 100% học sinh HTCTTH, trong đó    Loại Giỏi: 146 em – Tỷ lệ: 73.4 %
      Loại Khá: 44 em – Tỷ lệ: 22 %
-  HS xếp loại Giỏi: 912 em chiếm tỷ lệ:  67.8 %;
-  HS Tiên tiến :  335 em chiếm tỷ lệ: 24.9 %
-  Nhà trư­ờng công nhận có 15 lớp Xuất sắc và 15 lớp Tiên tiến.
   Chất l­ượng đội ngũ đư­ợc nâng cao và đã đạt đ­ược những thành tích nhất định: Có 2 đ/c đạt CSTĐ cấp Tỉnh; 08 đ/c đạt CSTĐ cấp Cơ sở. Phong trào viết SKKN diễn ra sôi nổi trong tập thể sư­ phạm nhà tr­ường, trong 2 năm học có 60 SKKN đư­ợc xếp loại ở trư­ờng, Thành phố và Tỉnh ( Trong đó có 1 sáng kiến xếp loại A, 2 sáng kiến xếp loại B cấp tỉnh, 28 SKKN đ­ược xếp bậc 2 cấp trư­ờng và  bậc 3 Thành phố ).
      Trong năm học này, tr­ường đã tổ chức Thi tiếng Anh qua mạng, giao l­ưu Toán Tuổi thơ và các cuộc thi do ngành tổ chức.
+ Giao l­ưu Toán Tuổi thơ cấp trư­ờng từ Khối 2 – Khối 5: Có 235 em đ­ược công nhận.
+ Giao lư­u Toán Tuổi thơ cấp Tỉnh: Có 4 em đạt giải (1 giải nhất, 3 giải nhì). Đặc biệt em Đào Quang Dũng lớp 5A đư­ợc chọn thi cấp Quốc gia và là thành viên duy nhất của đoàn Nghệ An đoạt Huy chương vàng.
+ Giao lư­u Toán Tuổi thơ cấp Thành: 6/6 em đạt giải nhất.
+ Thi IOE cấp Thành phố: 7/7 em đạt giải.
+ Thi IOE  có 1 em đạt HC bạc cấp Quốc gia; 1 em giải nhì Tỉnh
      - Lao động Tiên tiến: 46/50  Tỷ lệ: 92%
      - CSTĐ cơ sở : 08/ 50 đ/c   Tỷ lệ: 18 %
      -Tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đư­ợc UBND TP tặng gíây  khen“Có nhiều thành tich trong các cuộc thi và giao l­ưu”
     - Công đoàn: Đạt danh hiệu Vững mạnh
     - Liên đội: Đạt danh hiệu Liên đội Xuất sắc dẫn đầu.
Nhìn lại năm học đã qua, tập thể  CB, GV – CNV Trư­ờng tiểu học Hà Huy Tập 2 đã nỗ lực cố gắng rất nhiều, nâng cao nhận thức của ngư­ời GV xây dựng khối đoàn kết nhất trí, xây dựng tập thể sư­ phạm mẫu mực, xây dựng đội ngũ GV chuẩn hoá vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục, nhằm nâng cao hơn nữa chất l­ượng GD đại trà và chất l­ượng mũi  nhọn xứng đáng với niềm tin của đảng bộ và nhân dân Phường Hà Huy Tập.
5. Những tồn tại,yếu kém và nguyên nhân :
- Phong trào xây dựng lớp sạch-lớp đẹp còn hạn chế,hoạt động của Th­ư viện nhà trư­ờng chư­a đúng tầm.
- Việc đánh giá chất lư­ợng đại trà của học sinh chư­a chính xác,đây đó có hiện t­ượng GV chủ nhiệm ,GV bộ môn còn chạy theo thành tích.
- Việc đổi mới PPDH , đổi mới nội dung ,hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn còn chậm, chưa đúng thực chất.
- Phong trào viết SKKN, việc đăng ký phấn đấu dạy giỏi các cấp chư­a xứng tầm với lực lư­ợng đội ngũ nhà tr­ường.
Nguyên nhân :
- Đội ngũ GV đa số tuổi cao , nên việc tham gia hoạt động các phong trào hạn chế,nguồn ngân sách hạn hẹp do không cân đối được thu-chi nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc động viên đời sống CBGV.
- CSVC của nhà trường còn hạn chế,đặc biệt còn thiếu nhà tập đa chức năng,nên việc tổ chức các hoạt động GDNGLL còn hạn chế.
B. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014
1.Đặc điểm tình hình nhà trường:
Tổng số CBGV toàn trường: 72 người.
Trong đó :- Quản lý : 03 Hành chính: 04; TPT : 01
                 - Tổng số giáo viên là  50 ( trong đó BC : 40 ; HĐ :10 )
                 - Số nhân viên hợp đồng thời vụ : 14.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ : 01 Đại học:  39; số còn lại là CĐ và TC
Trình độ chính trị : Cao cấp 01, trung cấp: 01.Toàn trường có 32 lớp với 1543 học sinh.
Về CSVC toàn trường có 32 phòng học bảo đảm mỗi lớp có 1 phòng. Các phòng chức năng: Phòng GDNT, phòng học Tiếng Anh, phòng học Tin học, phòng Đội và phòng Truyền thống, đầy đủ các phòng làm việc cho các bộ phận trong trường…Hiện tại thiếu nhà tập Đa chức năng.
- Những thuận lợi, khó khăn:
          + Trường có bề dày truyền thống dạy tốt học tốt,luôn là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh.
          +Tập thể sư phạm đoàn kết nhất trí,có ý thức trau dồi đạo đức ,tác phong và chuyên môn nghiệp vụ.
          + Công tác tự học tự bồi dưỡng của cán bộ GV khá tốt nên hiệu quả giáo dục đạt khá cao.
           + Trường được sự quan tâm ,chăm lo của Đảng ủy,HĐND,UBND Phường và sự chỉ đạo sát sao của PGD-ĐT Thành phố.
       Bên cạnh những thuận lợi trên bước vào năm học mới nhà trường gặp không ít những khó khăn sau:
          Số lượng GV thiếu so với yêu cầu, GV nghỉ hưu trong năm học cao(05 người),nên cường độ lao động của Gv quá nặng. Cơ chế về tài chính chưa phù hợp với thực tiễn nên nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động dạy học và các phong trào thi đua…
 2.Nhiệm vụ trọng tâm.
        Căn cứ vào thực tiễn nhà trường hiện nay; căn cứ vào công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học của SGD & ĐT Nghệ An, công văn 367/PGD-ĐT-GDTH ngày 09/09/2013 của Phòng GD& ĐT Thành phố v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2013-2014, mục tiêu phấn đáu của nhà trường trong năm học này là: Phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, toàn trường tiếp tục tập trung vào việc đổi mới công tác quản li GD, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng GD toàn diện.Đổi mới phương pháp cách thức kiểm tra,đánh giá chất lượng HS đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động…Quyết tâm giữ vững danh hiêu trường TTXS.
      3.Các nhiệm vụ cụ thể:
        I. Thực hiện nghiêm túc,có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua:
     Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động,phong trào thi đua của ngành để xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết với nghề,sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ,mẫu mực về đạo đức ,lối sống.Đưa các phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” phong trào xây dựng “Nhà trường Văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh chăm học”đi vào chiều sâu,tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ cảnh quan trường lớp,kỉ cương nề nếp dạy học,đảm bảo chất lượng dạy học tốt, đúng thực chất.
     Xây dựng phong cách nhà giáo trường Hà: Nghiêm túc trong giảng dạy-Hài hòa trong ứng xử- Thân thiện với môi trường.Xây dựng phong cách HS trường Hà: Chăm ngoan-đoàn kết-tự tin-sáng tạo.
*Chỉ tiêu:
- 100% các lớp , CBGV nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào thi đua của Ngành.không có CBGV vi phạm về dạy thêm học thêm,vi pham các quy định của ngành,của nhà nước.
- 100% số lớp đạt loại tốt phong trào xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực và phong trào xây dựng nhà trường Văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh chăm học trong đó có 80% lớp đạt XS.
- HĐNGLL có hiệu quả cao và được TP xếp loại tốt, phong trào Đoàn -Đội tiếp tục giữ vững đơn vị XS. Có thành tích cao trong các cuộc thi do TP tổ chức.
- 100% HS được GD, chăm sóc toàn diện, an toàn, có kỹ năng sống hài hòa, tích cực.
- Nhà trường thường xuyên tham mưu để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học phục vụ yêu cầu đổi mới của GD.
- Nhà trường có đầy đủ công trình WC, nước sạch, vệ sinh môi trường đạt chuẩn. Đảm bảo có đầy đủ các thiết bị, đồ dùng để tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
   * Các giải pháp
- Tổ chức cho CBGV học tập nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.Thành lập ban vận động, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát hợp với đặc điểm nhà trường.
- Tổ chức CB – GV đăng ký phấn đấu theo các tiêu chí của các cuộc vận động theo từng tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học tập trung xây dựng, chỉ đạo xây dựng các lớp học thân thiện theo các tiêu chí: Phòng học sạch sẽ, thoáng mát, trang trí phù hợp có các sản phẩm HS, có cây xanh thảm cỏ… Hiệu quả học tập của học sinh tốt; lớp học an toàn; quan hệ thầy trò, quan hệ trò trò, quan hệ giáo viên phụ huynh tốt đẹp.
- Giáo dục kỹ năng sống học sinh cho học sinh thông qua các hoạt động trên lớp trong các môn. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giao cho đồng chí tổng phụ trách triển khai các trò chơi dân gian, tổ chức các điệu múa sân trường… Đánh giá xếp loại các lớp cụ thể…
- Tổ chức tốt các ngày lễ - hội trong nhà trường, các câu lạc bộ tiếng việt, toán, ngoại ngữ… Phân công học sinh, các lớp chăm sóc, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ phường. Phát động và thực hiện phong trào tiết kiệm sinh thái do thành phố phát động.Tổ chức chấm lớp Sạch-lớp đẹp 2 lấn/năm và đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại GV.
     II.Tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục đầy đủ, đúng chương trình.
Quán triệt cho CB-GV mục tiêu và nguyên tắc tổ chức dạy học, giáo dục học sinh tiểu học là giáo dục toàn diện, phát triển hài hòa nhân cách học sinh,cần tập trung vào các nội dung sau:
1.Thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày với 35 tiết/tuần.
Tổ chức dạy học đúng và đủ các môn theo quy định, không được cắt xén chương trình.Dạy học 9 buổi/tuần.Chiều thứ 4 hàng tuần tổ chức các hoạt động bổ trợ cho GV-HS theo chỉ đạo CM.
Tiếp tục thực hiện Công văn số 59/SGD ĐT- GDTH, ngày 14/01/2011 về hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học. Cần lưu ý một số điểm sau:
- Cần giảm dần số tiết dạy thêm các môn Tiếng Việt và Toán, thay thế bằng các tiết tự học có hướng dẫn của GV vào cuối mỗi ngày để học sinh có điều kiện củng cố kiến thức, kỹ năng và hoàn thành các bài tập tại lớp. Giáo viên chỉ giao thêm bài tập ở nhà để học sinh khắc phục những kỹ năng còn yếu hoặc phát triển thêm ở nhóm học sinh khá giỏi; không khoán số lượng bài tập về nhà đồng loạt cho mọi đối tượng học sinh.
- Bố trí ít nhất 01 tiết/tuần theo khối để triển khai các nội dung giáo dục khác ngoài các môn học, tổ chức cho học sinh đọc sách thư viện, tổ chức các hoạt động xã hội, các câu lạc bộ hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn về học… Nội dung tổ chức các hoạt động hằng tháng cần thiết kế cụ thể, linh hoạt và phù hợp điều kiện từng trường nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh được tham gia và phát triển năng lực mỗi cá nhân; không làm hình thức, đối phó.
 Môn tự chọn Tin học: Học từ lớp 3 với thời lượng 2 tiết/tuần thực hiện theo phương án: bố trí trong quỹ thời gian học 2 buổi/ngày (35 tiết/tuần).
2.Tổ chức dạy học ngoại ngữ: Tiếp tục triển khai đại trà chương trình dạy học ngoại ngữ 10 năm ở phổ thông theo Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định 5600 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường sinh hoạt ,trao đổi chuyên môn ,phối hợp với các chuyên gia Anh ngữ để giao lưu ,góp ý nhằm nâng cao chất lương giờ dạy ngoại ngữ.Duy trì sinh hoạt CLB Tiếng Anh cho học sinh 2 lần/ học kỳ và chọn học sinh tham gia giao lưu CLB Tiếng Anh cấp Thành. Đưa chỉ tiêu HS giỏi Anh văn vào tiêu chí thi đua để đánh giá xếp loại GV.
Việc phối hợp với các trung tâm ngoại ngữ tổ chức dạy học trong trường vào cuối ngày học hoặc ngày nghỉ cần đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự thỏa thuận giữa người học và người tổ chức học. Việc quản lý các tài sản,nguồn thu giao cho BCH công đoàn nhà trường thực hiện.
          3. Tổ chức các hoạt động giáo dục
- Xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình giáo dục ngoài các môn học đối với các trường dạy học 2 buổi/ngày, bao gồm:
+ Chương trình phát triển thư viện nhà trường hướng tới phát triển Văn hóa đọc trong trường tiểu học. Tăng cường hoạt động của thư viện để hình thành niềm yêu thích đọc sách cho học sinh, định hướng cho học sinh chọn lựa sách phù hợp, phát triển văn hóa đọc trong trường.
+ Chương trình giáo dục vệ sinh học đường (GD thói quen giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, kỹ năng sử dụng công trình vệ sinh nước sạch, kỹ năng rửa tay với xà phòng; kỹ năng và thói quen đánh răng vào buổi tối và buổi sáng…);
+ Tổ chức Hội khỏe cấp trường(T12/2013),chọn đội tuyển dự thi cấp cụm và TP,yêu cầu tham gia đầy đủ các môn ,đạt giải nhất : Bóng bàn,đá cầu,cờ vua…Toàn đoàn.
+ Chương trình giáo dục kỹ năng sống với chủ đề “sống thân thiện, an toàn”: Đưa giáo dục an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tới trường; phòng chống đuối nước; phòng chống tai nạn thương tích tuổi học đường vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa.
- Tiếp tục đưa Erobic vào trường học; tổ chức các trò chơi dân gian trong các giờ ra chơi Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, văn hóa địa phương vào nhà trường; nuôi dưỡng văn hóa dân tộc từ môi trường GDTH
- Tiếp tục triển khai chương trình “Tiết kiệm sinh thái” trong nhà trường có hiệu quả( ít nhất 2 tháng/lần), lớp nào thực hiện tốt được cộng điểm trong xếp loại thi đua cuối năm.
  III. Đổi mới phương pháp dạy học, Đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với HS và GV, đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng GD.
* Chỉ tiêu:
 a. Cán bộ - giáo viên:
- CSTĐ cấp Tỉnh: 02( 01bảo lưu)
- Chiến sỹ thi đua cấp CS: 08
- Giáo viên giỏi Trường:20,GV dạy giỏi cấp TP:05, cấp Tỉnh:01
- Lao động tiên tiến:51
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp GV: XS :  21% , K: 32% , TB :47%   
- SKKN: Bậc 3:10, bậc 4: 03(bảo lưu 02)     
b. CSVC – Thiết bị dạy học:
- 100% GV tham gia làm và cải tiến đồ dùng dạy học phục vụ giảng dạy lớp , mỗi GV phải tham gia làm ĐDDH và có ít nhất 1 đồ dùng tham gia triễn lãm cấp trường vào tháng 12/2013. Bổ sung bàn ghế ,tủ cho các lớp , trang bị các thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc bán trú. Tham gia thi DĐH ở TP xếp loại tốt.
- Xây dựng thư viện TTXS. Xây dựng thư viện ngoài trời, tủ sách của lớp. CBTV tham gia thi thư viện giỏi TP xếp loại khá.
c.Học sinh: - HTCTTH: 334. Tỷ lệ 100%, trong đó Loại Giỏi:  Tỷ lệ: 68.4 %
                          Loại Khá: Tỷ lệ: 24.6 %
-HS xếp loại Giỏi: tỷ lệ:  67.8 % HSG các môn: Toán tuổi thơ: 6-3-2-1
-HS Tiên tiến : tỷ lệ: 24.9 % ,  IOE: 7-3-2 . Tin học: 5-3-2.Hạnh kiểm: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của HS tiểu học đạt 100%.
       *Các giải pháp:
- Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Căn cứ vào những yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả. Yêu cầu trong năm học, mỗi giáo viên tham gia thao giảng, Hội giảng ít nhất 2-3 tiết theo hướng đổi mới phương pháp dạy học. Khuyến khích giáo viên mạnh dạn ứng dụng CNTT vào dạy học, soạn và dạy một số tiết ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm dạy học có nội dung thích hợp của bộ môn. Các trường cần tiếp tục tổ chức sát hạch việc soạn giáo án và giáo án điện tử của GV, tránh tình trạng copy giáo án có sẵn trên mạng.
- Nhà trường phải bố trí lịch thao giảng khoa học để tất cả giáo viên đều được dự giờ. Trong năm, giáo viên phải dự giờ đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường ít nhất 18 tiết. Ban giám hiệu cần thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện của các tổ chuyên môn.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ gắn với triển khai các chuyên đề, hoạt động thao giảng, thi GVDG cấp trường để tham gia tốt kỳ thi GVDG cấp Thành chu kỳ 2013 - 2015.
- Tiếp tục triển khai vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong một số môn thích hợp. Triển khai 4 chuyên đề trong năm học-Đặc biệt tập trung chỉ đạo để GV lớp 1 dạy tốt bộ môn TV và đánh giá học sinh bằng nhận xét
- Đổi mới chỉ đạo kiểm tra định kỳ. Nhà trường tự chủ trong công tác đánh giá thường xuyên, đánh giá định kỳ.Tổ chức nghiêm túc kỳ thi khảo sát chất lượng và các cuộc thi cấp trường để đánh giá đúng chất lượng HS và Gv.Tiếp tục giao quyền chủ động cho các nhà trường trong việc tổ chức kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, cuối kỳ I và giữa kỳ II. Cách ra đề kiểm tra định kỳ thực hiện theo yêu cầu phân hóa đối tượng (Có khoảng 20% - 30% tổng số điểm của bài kiểm tra dành cho đối tượng học sinh giỏi).
 - Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra nội bộ nhà trường: Phấn đấu trong năm thanh tra toàn diện 30% GV, thanh tra chuyên đề 70% giáo viên. Tăng cường hoạt động của ban Thanh tra nhân dân nhằm giúp nhà trường giám sát các chế độ, chính sách, giám sát việc thực hiện chủ trương, pháp luật, các qui định của ngành ..
- Thực hiện qui định của Bộ về bàn giao chất lượng GD giữa các lớp, bàn giao chất lượng HTCT Tiểu học với THCS qua kỳ khảo sát cuối năm học.
- Tổ chức cho HS tham gia giao lưu hoc sinh giỏi các cấp học, môn học dưới  nhiều hình thức phong phú và phù hợp lứa tuổi .Tổ chức Olympic Toán Tuổi Thơ cấp trường vào cuối tháng 11/2013,chọn đội tuyển và tiến hành bồi dưỡng để dự thi TP.
- Tổ chức thi IOE,phát động cuộc thi trong toàn trường,hàng tuần GV trực tuần phải tổng hợp tuyên dương dưới cờ các lớp và cá nhân tham gia tốt.
- Thi Tin học trẻ không chuyên cấp Thành, cấp Tỉnh.Tổ chức thi cấp trường và chọn đội tuyển vào cuối tháng 12/2013.
- Tổ chức sinh hoạt CLB Tiếng Anh cấp trường và giao lưu các CLB Tiếng Anh cấp Thành.Phối hợp với các Trung tâm Anh ngữ tổ chức 2 lần/học kỳ,giao tổ ngoại ngữ xây dựng kế hoạch và thực hiện.
- Giao lưu An toàn giao thông cấp Thành với chủ đề “Đường em tới trường” ( khi có chỉ đạo của Sở).
    Khuyến khích các lớp có thể tổ chức các CLB khác để tạo sân chơi bổ ích cho học sinh tham gia, qua đó, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có khả năng nổi trội trên các môn học, lĩnh vực giáo dục.
    Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi cấp toàn quốc do các tổ chức phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức.
 - Thực hiện nề nếp công tác lập và lưu giữ hồ sơ đánh giá hàng năm. Hoàn thiện hồ sơ KĐCL của nhà trường.
- Tổ chức tốt hoạt động GDNGLL, xem đây là điều kiện để các em học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng sống. Chỉ đạo đổi mới có chất lượng các buổi chào cờ đầu tuần để động viên khuyến khích các lớp, các em tiếp tục thực hiện tốt nội qui nhà trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”, tổ chức cho HS tham gia thi viết chữ đẹp và triển lãm VSCĐ cấp trường vào thangs3/2014.
- Đánh giá xếp loại GV hiệu trưởng theo qui định 14 của Bộ GD &ĐT. Xây dựng qui chế đánh giá, xếp loại thi đua, qui chế nội bộ phù hợp với thực tiễn nhà trường.
- Củng cố và đầu tư nâng cấp phòng thư viện, thiết bị, bổ sung thiết bị dạy học theo danh mục và qui định thư viện đạt chuẩn tại QĐ số 01/2003/QĐ-BGD-ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc vấn đề thu chi trong nhà trường, các lớp không đặt ra bất cứ khoản thu nào trái với qui định theo CV 1787/SGD – ĐT Nghệ An Ngày 04/09/2012,công văn 1421/SGD&ĐT-KHTC ngày 7/8/2013, CV 3846/UBND-TCKH-GD ngày 29/8/2013 của TP. Thực hiện nghiêm túc chế độ TC- KT, hồ sơ đầy đủ theo qui định quản lý có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, thực hiện công khai các khoản đóng góp của phụ huynh, nhân dân cho nhà trường.- Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động Xây dựng CSVC trường một cách cụ thể , giao trách nhiệm cho GVCN, ban vận động có giải pháp để trong năm học vận động được khoảng  664.826.000 đồng. Từ nguồn hỗ trợ địa phương và xã hội hóa GD, nhà trường đầu tư thêm các thiết bị văn phòng,  trang thiết bị dạy học hiện đại cho các  phòng học như: phòng tin học, phòng âm nhạc và các phương tiện nghe nhìn học tiếng Anh. Tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương và Thành phố có giải pháp xây dựng nhà tập đa năng.
 IV.Công tác xây dựng trường chuẩn QG, phổ cập GDTH đúng độ tuổi và kiểm định chất lượng nhà trường.
- Chỉ đạo rà soát các tiêu chuẩn theo Thông tư 59 của Bộ để bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu khi áp dụng bộ tiêu chuẩn mới theo Thông tư 59. Tham mưu ,đề xuất với các cấp các ngành ,với địa phương bổ sung CSVC cho nhà trường(Xây dựng nhà tập đa chức năng)...
- Xây dựng hồ sơ phổ cập đảm bảo cập nhật, chính xác và tính pháp lý theo quy định của Thông tư 36/2009/TT- BGDĐT về Phổ cập GDTH. Đăng ký kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập mức độ 2 vào tháng 11/2013.
- Tiếp tục triển khai tự đánh giá chất lượng nhà trường theo Thông tư 42. Đăng ký đánh giá ngoài vào tháng 3/2014.
V.Xây dựng đội ngũ nhà giáo, Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý
       Đây là yếu tố được coi là đột phá trong sự phát triển đúng hướng và bền vững của GD nói chung và Tiểu học nói riêng. Vì vậy trong năm học này nhà trường phấn đấu các chỉ tiêu sau:
   *Chỉ tiêu:
 - Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp :+ Quản lý 3/3 xuất sắc , HC 4/4 Khá
                                                              +Gv: xuất sắc 21% Khá:32% TB:47%
 - Hoàn thành cơ bản hồ sơ nhà trường để đến năm 2014 thực hiện đánh giá ngoài của SGD đối với nhà trường.
 - 100% gia đình đăng ký đat ”Gia đình nhà giáo văn hóa”xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ cương chuẩn mực.
 - Không có Gv vi phạm dạy thêm, học thêm. không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo,vi phạm các chủ trương,chính sách của đảng và nhà nước.
   * Các giải pháp:
 - Quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến GD Tiểu học. CB, GV phải nắm vững để thực hiện nghiêm túc Thông tư 41/2010/TT- BGDĐT, ngày 30/12/2010 về Điều lệ trường tiểu học; Thông tư 59/2012/TT- BGDĐT, ngày 28/12/2012 về Tiêu chuẩn TCQG, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2010 của Bộ GD-ĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư 17/2012/TT- BGDĐT, ngày 16/5/2012 ban hành quy định về dạy thêm học thêm; Nghị quyết 05/2012 của Thành ủy về phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 và những năm tiếp theo; Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.
- Tiếp tục thực hiện các quy định đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, xếp loại GV theo Chuẩn nghề nghiệp. Gắn kết quả xếp loại hiệu trưởng, GV với kết quả đánh giá chất lượng toàn diện của trường, lớp phụ trách nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trước công việc được phân công.Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong các tổ chức ,đoàn thể nhà trường.
- Triển khai thực hiện có chất lượng các nội dung bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo Công văn hướng dẫn số 1137/SGD ĐT- GDTH, ngày 20/6/2013 của Sở và các văn bản hướng dẫn cụ thể khác. Phòng Giáo dục tiếp tục kiểm tra công tác tự học tự bồi dưỡng của giáo viên bằng hình thức kiểm tra tập trung.
Làm tốt công tác phổ biến học tập các SKKN có giá trị cho đội ngũ giáo viên, tiếp tục đúc rút sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng.
Nhà trường, tổ chuyên môn tạo điều kiện khuyến khích giáo viên tham gia các cuộc thi sau:
+ Thi Cán bộ, giáo viên thư viện giỏi cấp Thành
+Thi GVDG cấp Thành.
+ Thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp trường, cấp Thành và tham gia thi cấp Tỉnh.
- Cán bộ quản lý tham gia có hiệu quả các lớp bồi dưỡng nhiệm vụ QL. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch các bộ phận, các ban trong nhà trường…
- Thường xuyên cập nhật về các văn bản qui phạm, pháp luật mới và các thông tin quản lý GD có liên quan để kịp thời triển khai đến từng giáo viên và người lao động. Tổ chức ký cam kết không dạy thêm trái qui định Nhà nước. Chỉ đạo công tác bán trú chặt chẽ, công khai, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh.
- Cán bộ quản lý được phân công phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về HĐ giáo dục nhà trường:
TT Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Ghichú
   
 
 
    Đ/c Trần Văn Phương
-Hiệu trưởng phụ trách chung
- Công tác Đảng trong nhà trường
- Các hoạt động toàn diện trong và ngoài nhà trường . Phụ trách tổ năng khiếu.
- Công tác thi đua khen thưởng. Tuyển sinh, tài chính, kế hoạch …..
 
   
Đ/c Trần Thị Việt Hà
- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khối 4,5. HSG các cuộc thi và giao lưu.
- Phụ trách công đoàn,bồi dưỡng đội ngũ.
- Phụ trách công tác KĐCL nhà trường…
 
   
 
Đ/c Lê Thị Phương Thảo
- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn khối 1.2.3 Công tác GDNGLL.
- An ninh trường học, GDTC, Y tế học đường.
- PCGDTH đúng độ tuổi. Công tác TV- TB
- Quản lý công tác bán trú, CSVC….
 
- Các đ/c tổ trưởng, tổ phó chuyên môn sau khi tiếp thu kế hoạch của nhà trường phải khẩn trương xây dựng kế hoạch của tổ mình một cách sát đúng nhất. Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng gíao dục. Trong năm học này chỉ đạo hai tổ làm điểm tổ 1 và tổ 5.
- Quản lý thường xuyên nắm bắt và giải quyết các vướng mắc trong hoạt động chuyên môn của giáo viên, tăng cường dự giờ thăm lớp . Dự giờ phải góp ý, trao đổi rút kinh nghiệm cho cho GV.
- Tổ chuyên môn, các bộ phận trong nhà trường phải có đủ các loại hồ sơ theo qui định. Hồ sơ phải chuẩn xác, sạch đẹp. Tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ cá nhân mỗi học kỳ 2 lần (giữa kỳ I cuối kỳ I, giữa kỳ II, cuối kỳ II,). Nhà trường kiểm tra 2 lần theo định kỳ. Ngoài ra hiệu trưởng sẽ kiểm tra đột xuất không báo trước việc soạn bài, giảng dạy của GV và nề nếp học tập của học sinh.
- GV tổ chức tốt các giờ dạy, sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học trong giờ lên lớp. Mỗi CBGV phải tích cực tham gia viết SKKN, nhà trường xem đây là tiêu chí quan trọng đánh giá khen thưởng CBGV.
- Thực hiện tốt qui chế dân chủ trong nhà trường với phương châm: GV biết, GV bàn, GV làm và Gv kiểm tra, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, quản lý tốt tài chính tài sản nhà trường. Bố trí giảng dạy, đề nghị bổ nhiệm quản lý, đi học quản lý, ưu tiên số 1 cho những GV đạt danh giệu thi đua cao. Thực hiện nghiêm túc TT 09/BGD – ĐT về ba công khai, bốn kiểm tra trong nhà trường.
 - Các bộ phận, các ban chỉ đạo đã được thành lập theo quyết định của hiệu trưởng phải có đầy đủ hồ sơ và hoạt động có hiệu quả nhất. xây dựng kế hoạch thu chi tài chính minh bạch, ưu tiên hoạt động dạy học kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân và tập thể đạt thàn tích cao và có những đóng góp  xuất sắc cho nhà trường. Xây dựng Website của nhà trường với mục đích giúp cho công tác quản lý, tuyên truyền và lưu trữ tư liệu của nhà trường góp phần vào việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác cũng như chất lượng giáo dục một cách toàn diện.
 C.Mục tiêu phấn đấu trong năm học
     - Danh hiệu trường: Tập thể Lao động xuất sắc.
     - Danh hiệu Chi bộ Đảng CSVN: Trong sạch vững mạnh
     - Danh hiệu Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
     - Danh hiệu Đội TNTPHCM : Vững mạnh xuất sắc.
     - Danh hiệu đơn vị văn hóa : Cấp Tỉnh.
 D.Tổ chức thực hiện
   Căn cứ vào các chỉ tiêu ,giải pháp của nhà trường yêu cầu CBGV, các tổ chuyên môn,tổ chức đoàn thể trong nhà trường cụ thể hóa bằng kế hoạch của cá nhân và tập thể để thực hiện thành công kế hoạch năm học 2013-2014.
   BGH nhà trường sẽ đánh giá các hoạt động của cá nhân và tổ chuyên môn dựa trên các kết quả:Kết quả triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch dạy học;kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học;việc thực hiện quy chế chuyên môn,tổ chức hoạt động NGLL,các câu lạc bộ,công tác quản lý dạy thêm-học thêm;kết quả tham gia thi GVdạy giỏi,tham gia làm đồ dùng dạy học,các cuộc thi và giao lưu của HS,công tác VSKKN và việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng-Nhà nước.
    Để thực hiện thành công nhiệm vụ năm học,nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các ngành các cấp ở Phường,Thành Phố và Tỉnh.

Tác giả bài viết: ThSĩ: Trần Văn Phương - Hiệu trưởng nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh hoạt động

MỜI QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO